SİDE’DE BİR MİMARİ BLOKTAKİ ANTİK ÇİZİMLER VE BLOĞUN ÇOK YÖNLÜ KULLANIM ÖYKÜSÜ

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

2018 yılında, Side’de mermer bir mimari blok üzerine yapılmış olan antik çizimlerdikkati çekmiştir. Güçlükle ve sadece belirli bir ışık altında görülebilen bu çizimler, ilk olarak 2002 yılında Ülkü İzmirligil tarafından tiyatronun sahne binasının önündenkaldırılan blok taşların arasında keşfedilmiştir. Çizgiler, pürüzsüz mermer üzerinde,yüzeyden yaklaşık yarım milimetre derinliğinde, çok ince ve keskin olarak çalışılmıştır.Ion başlığına ait bir volüt, sütun kaidesi profilleri ve bir yaşam çiçeği motifiniiçeren çizimler yaklaşık 1,60 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Çizimde, eksik olan kısmıtamamlandığında, volüt gözünün merkezinden geçen yatay bir eksen vardır. Bu eksenidik açıyla kesen, biri yine volüt gözünden, diğeri ise volütün en geniş yerinden geçen,birbirine paralel iki eksen daha mevcuttur. Son iki eksen, aynı zamanda sütun kaidesiprofillerine ait çizimleri sınırlamaktadır. Muhtemelen önceden hazırlanmış olan bueksenler, gerçek çizimlerin yapılmasını kolaylaştırmak amacına hizmet etmiş olmalıdır.Çizimlerin, tiyatronun sahne binasının yapımında çalışan taş ustaları tarafından yapıldığıdüşünülebilir.Böylece Side’de ilk kez, Roma mimarisinin teorileri antik bir çizimle ilişkilendirilebilir;Antik Çağ’da Side’deki tasarım, üretim ve yapım arasındaki ilişkilere ışıktutabilir. Çizimleri barındıran mermer bloğun bir kaç farklı kullanım izine sahip olmasıise, tiyatronun sahne binasının yapım sürecine ilişkin bilgiler verebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

OLBA

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

27

Künye