DÜNYADA ve TÜRKİYE'DE TELEVİZYON YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

En etkili ve yaygın kitle iletişim aracı olma özelliğine sahip olan televizyon günümüz modern dünyasında ilgi sınırlarını toplumsalın ötesine genişleterek küreselleşme olgusunun uluslararası yayıcısı konumuna gelmiştir. Bu çalışmada medya sektöründe yaşanan dönüşüm süreci ve bunların dünya ve ülkemiz televizyon yayıncılığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda geçmişten günümüze yaşanan gelişmelerin televizyon yayıncılığı sektöründe neden olduğu yapısal değişiklikler ile Türkiye'de televizyon yayıncılığında meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır. Bu bağlamda da televizyon yayıncılığının tarihine göndermelerde bulunularak eleştirel bir analiz yapılmış, olası gelişmeler dikkate alınarak, ulusal düzeyde ileriye yönelik bir televizyon örgütlenmesine ilişkin görüşler ortaya konulmaya çalışılmıştır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

14

Künye