3 Fazlı Asenkron Motorun Farklı Çalışma Koşulları Altındaki Tepkisinin Vektör Kontrol Tekniği ile Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

Özet

Asenkron motorlar yaygın kullanım alanlarına sahiptir. Tasarımları güvenilir ve ucuz olmasıyla birlikte kontrolü zordur. Bu nedenle kontrol sistemini basitleştirmek amacıyla çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerden birisi de Vektör Kontrol (Alan Yönlendirmeli Kontrol) dür. Bu çalışmada 3 fazlı sincap kafesli bir asenkron motorun doğrudan, kapalı çevrim, vektör kontrol tasarımı Matlab/Simulink ortamında yapılmıştır. Belirlenen sabit bir referans hıza ulaşma durumu, belirli aralıklarla değişen referans hızlara ulaşma durumu, devreye yük alındığı durumda daha önce belirlenmiş referans hıza tekrar ulaşma durumu gibi durumlar incelenmiş ve asenkron motorun referans hızlara rahatlıkla ulaştığı görülmüştür. Tasarımın doğruluğu ve işe yararlığı ispatlanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Vektör Kontrol, Doğrudan Vektör Kontrol, Alan Etkili Kontrol (FOC), 3 Fazlı Sincap Kafesli Asenkron Motor

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2020) 2430-2442