Statistics

Total Visits

Views
Reklam ve Algı İlişkisi: Reklam Metinlerinin Alımlanmasında Duyu Organlarının İşlevleri Hakkında Bir İnceleme 927
Uluslararası Finansal Kriz ve Siyasi Sonuçları 915
Anadolu'da 1071'den Günümüze ve Geleceğin İkinci Bin Yılına Açılan Yol Haritası 689
Modern Sanatta Kadın İmgesi 604
Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği 601
Sigorta Sektöründe Satış Temsilcilerinin Satış Performansına Etkisi ve İstanbul'da Bir Araştırma 528
Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları 522
Duygusal Tatmin Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Alan Araştırması 466
Health Tourism in Turkey and Practical Example of Its Economic Dimensions 446
Endüstriyel Miras Yapılarının Yeniden İşlevlendirilme Süreci ve İstanbul Tuz Ambarı Örneği 441