Statistics

Total Visits

Views
Reklam ve Algı İlişkisi: Reklam Metinlerinin Alımlanmasında Duyu Organlarının İşlevleri Hakkında Bir İnceleme 1001
Uluslararası Finansal Kriz ve Siyasi Sonuçları 947
Anadolu'da 1071'den Günümüze ve Geleceğin İkinci Bin Yılına Açılan Yol Haritası 696
Modern Sanatta Kadın İmgesi 674
Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği 606
Sigorta Sektöründe Satış Temsilcilerinin Satış Performansına Etkisi ve İstanbul'da Bir Araştırma 561
Endüstriyel Miras Yapılarının Yeniden İşlevlendirilme Süreci ve İstanbul Tuz Ambarı Örneği 547
Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları 539
Tarihi Yapılarda Mekansal Belleğin Korunması: İzmit SEKA Selüoz ve Kağıt Fabrikasının Dönüşümü 481
Duygusal Tatmin Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Alan Araştırması 481