Statistics

Total Visits

Views
Uluslararası Finansal Kriz ve Siyasi Sonuçları 903
Reklam ve Algı İlişkisi: Reklam Metinlerinin Alımlanmasında Duyu Organlarının İşlevleri Hakkında Bir İnceleme 900
Anadolu'da 1071'den Günümüze ve Geleceğin İkinci Bin Yılına Açılan Yol Haritası 682
Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği 599
Modern Sanatta Kadın İmgesi 576
Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları 516
Sigorta Sektöründe Satış Temsilcilerinin Satış Performansına Etkisi ve İstanbul'da Bir Araştırma 513
Duygusal Tatmin Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Alan Araştırması 463
Health Tourism in Turkey and Practical Example of Its Economic Dimensions 441
Endüstriyel Miras Yapılarının Yeniden İşlevlendirilme Süreci ve İstanbul Tuz Ambarı Örneği 422