DSpace@Beykent

Beykent Üniversitesi Yayınları

Beykent Üniversitesi Yayınları

Güncel Gönderiler

 • Kaya, Adil Orçun; Yıldırım, Hasan (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Beton, ikisi de gevrek malzeme olan çimento hamuru ve agregadan oluşmasına karşın beton yarı gevrek bir malzemedir. Bunun nedeni çimento esaslı matriste dış yüklerden bağımsız olarak oluşan mikroçatlaklardır. Mevcut ...
 • Yücenur, G. Nilay (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Cacao is a very valuable crop as cash. Because cacao is an important exportation crop for countries where it is produced and it is a critical importation product for countries which cannot produce cacao because of their ...
 • Urcan, Kerem; Karahan, Tuba; Özbey, Sunullah (Beykent Üniversitesi, 2017)
  SCUBA ve Satıhtan İkmalli Dalış Sistemlerinin (SİDS) avantajlarından faydalanarak askeri, kurtarma, ticari ve rekreasyonel dalış operasyonlarında kullanılmak üzere yeni dalış sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Var ...
 • S. Bıçakcı, Papatya; Üreten, Sevinç; İlter, H. Kemal (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Literatürde tedarik zinciri performansını etkileyen faktörlere ve zincir performansının ölçümüne yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır ve çalışmaların değişik boyutları içerecek şekilde sürdürülmekte olduğu görülmektedir. ...
 • Cekic, Bulent; Omurgonulsen, Mine (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi (ÜİY) alanında görev alan öğretim elemanlarının ÜİY derslerinde kullandıkları öğretim ve ders değerlendirme metotlarının değerlendirilmesidir. ...
 • Kaya, Umut; Altan, Zeynep (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Semantic Web provides models and abstractions to process webaccessible information and services to be more effectively. The effective communication with semantic web is ontology, which is the concept of the entities that ...
 • Babadag, Faik (Beykent Üniversitesi, 2017)
  In this study, by using tessarines in 4-dimension semi-Euclidean space, we describe a variety of algebraic properties and give a matrix that is similar to Hamilton operators and we show that the hypersurfaces are obtained ...
 • Besenk, Murat (Beykent Üniversitesi, 2017)
  In this paper, we investigate some suborbital graphs for the invariance group. We gave a necessary and sufficient condition for the graph Fu,N to be circuit. And also we went further to show some relations between the ...
 • Babadag, Faik (Beykent Üniversitesi, 2017)
  This paper is a detailed study on homothetic exponential motions by considering tessarines. To do this, we introduce a matrix by using tessarines product and addition rules and give a variety of algebraic properties of ...
 • Er Kara, Merve; Oktay Firat, Seniye Ümit (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Identification of risks is the first step to build a resilient and sustainable supply chain and develop proactive risk management strategies. Supply chains contain numerous risks with different forms, probabilities and ...
 • Uzunkaya, Aslı (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Boğazkesen Street, an old settlement in Istanbul, has been through a controversial transformation process for a while. The street has a critical importance as a gentrification area not only because of its spatial location ...
 • Uzunkaya, Tugba (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde markalar, müşterilerini elde tutmak ve yeni müşteriler kazanmak için iletişimin yoğunluğunu arttırma ihtiyacı duymaktadırlar. Internet ve sosyal medyanın etkisiyle, tek taraflı ...
 • Durgun, Ceyda; Gok, Gonca Oguz (Beykent Üniversitesi, 2017)
  “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği” geçmişten günümüze süregelen en önemli tartışma konularından birisidir. Bu konu hakkında sürekli araştırmalar yapılmakta ve bunun sonucunda devletler arasında çok taraflı anlaşmalar ...
 • Yucel, Volkan (Beykent Üniversitesi, 2017)
  ‘Portre’ görüntü tarihinde kendine has bir tür olarak belirmiştir. Portre kendini tasvir değil, ortamdan kendini ayırmak üzere çerçevelemektir. Akıllı telefonların bir özelliği olarak gelişen selfie; bu çerçeveleme hareketine ...
 • Bayarcelik, Ebru Beyza; Findikli, Mine (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Çalışmanın amacı, örgütsel adaletin çalışanların işten ayrılma niyetilerine etkisini ve iş tatmininin bu etkideki aracılık rolünü araştırmaktır. Çalışmaya İstanbul’da bulunan özel ve kamu bankalarından 371 çalışan katılmıştır. ...
 • Yucel, Volkan (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Michel Foucault and Thomas Kuhn concerned with the discontinuity of discourse in the sciences and social disciplines. In 1960s, Kuhn expressed that the natural science reflects in a general sense a sequence of paradigm ...
 • Ormeci, Ozan (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkiler, köklü bir tarihsel zemine oturan ve güçlü ekonomik, kültürel ve siyasal bağlarla donatılmış kapsamlı ilişkilerdir. Ancak son dönemde Fransa’da yaşanan din-motifli terör olayları ve ...
 • Arici, Tugkan; Gok, M.Sahin (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Günümüzün hızla değişen ve gelişen rekabetçi işletme dünyası içerisinde çevre duyarlılığına önem veren yaklaşımlar önemlerini arttırmaktadır. İşletmenin iç süreçlerini doğrudan etkileyen dış paydaşları ile olan ilişkilerinin ...
 • Comert, Gorkem; Yukselen, Cemal (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tüketicilerin, internet reklamlarına yönelik inanç ve tutumlar arasındaki ilişkiyi ve reklam izleme davranışları üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan literatür ...
 • Kaya, Tebrike (Beykent Üniversitesi, 2017)
  Kültürel bir metin olarak reklam, toplumun kültürünü ve söylemlerini yansıtır. Toplumların kültürel özelliklerine göre oluşan bu söylemler, toplumsal inanışlar, değerler, gelenek görenekler ve yaşam biçimiyle ilişkilidir. ...

View more