DSpace@Beykent

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Uslu, Kamil; Sözen, İlyas (Marmara Üniversitesi, 2006)
  Gelişmekte olan ülkelerin sermaye ihtiyaçlarını maliyetsiz olarak karşılamalarının bir yolu da ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmektir. Bu yatırım türünün çekilmesinde siyasi, ekonomik, stratejik yapı ...
 • TR106562 (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Bu makalede, enflasyonun kroniklestigi ve enflasyonist beklentilerin giderilemedigi ekonomilerde; kamu kesiminin enflasyon yaratma etkisinin, özel kesime oranla daha güçlü oldugu tezi incelenmektedir. Kamu kesiminin ...
 • Genc, Adem (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Bu makalede belirgin bir seffaflıkla ortaya konularak tartısılan ana düsünce ve problematigi; “günümüz sanatına dair elestiri ve sanat yorumu bilinciyle, köktenci sanat etkinlikleriyle ilgili tavır ve söylemlerin analizi” ...
 • Oz, Bulent; Taban, Sami (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Son yıllarda, dünyada yasanan finansal krizler ve bu krizlerin özellikle az gelismis ülkelerde ortaya çıkarmıs oldugu ekonomik maliyetler, krizlerin önceden öngörülüp öngörülemeyecegi konusunda teorik ve ampirik düzeyde ...
 • Yilmaz, Sait (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Türkiye’nin Avrupa Birligi’ne üyeligi pek çok açıdan iyi sorgulanmamıs bir stratejik seçenek ve ülkemizin gelecegini bagladıgı bir yol haritası olarak önümüzde durmaktadır. Böyle bir seçenegin sadece ülkemiz adına getirip ...
 • Yanardag, Mehmet Fetih (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Fakir Baykurt hikâye ve romanlarıyla özellikle köy edebiyatı sahasında adından çok söz ettirmis bir sanatçımızdır. Yayınlanmıs on altı hikâye kitabı vardır. Bu çalısma yazarın on bes hikâye kitabı ve çesitli dergilerden ...
 • Buyan, Burak (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Toplumsal yasamın her alanında satırbası kelimesi haline gelen "küresel" ifadesi, kültürel anlamda kullanıldıgında sanatçıları yakından ilgilendirmektedir. Bakıs açısına ve ideolojilere göre zıt anlam tasıyabilen bu ...
 • Erbaykal, Erman (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Bu çalısmada, Türkiye’de ekonomik büyüme ile enerji tüketimi iliskisi, 1970–2003 dönemi için incelenmistir. Ekonomik büyüme ve enerji tüketimi serileri, farklı derecelerden duragan (I(0) ve I(1)) oldukları için, aralarındaki ...
 • Asilturk, Cengiz (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Sanatların, biçimsel düzlemde ortak paydası olan kurgu, sinema dilinin yaratıcı ögelerinden biridir. Bir filmin en küçük parçası olan çekimler, dogal dilin sözdizimine benzer biçimde dizilenir. Bu açıdan kurgunun sanat ...
 • Kilic, Veysel (Beykent Üniversitesi, 2007)
  This article provides a critical assessment of standards of textuality and their application to randomly chosen sentences from magazines, newspapers and ELT books. I would like to discuss the limits of standards of ...
 • Uslu, Kamil; Sozen, Ilyas; Celik, A. Alkan (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmada, enerji kaynakları ve dünyadaki dağılımları, petrolün enerji olarak kullanımındaki ekonomik politiği ve rezervleri tartışılacaktır. Petrol üretiminde ve tüketimindeki bölgesel dağılımlarının analizini yapacağımız ...
 • Papila, Aytül (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Kimlik, insanın toplumsal kategoriler içerisindeki bir adlandırma sürecidir. Bu süreç içerisinde sanat, kendi araç ve yöntemleriyle, kimliklerin anlatım yollarından biri olmaktadır. Bu çalısmada, Batı uygarlıgının ...
 • Kilic, Veysel (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmada dilin işlevleri, metin eylem-kuramı açısından incelenmeye çalışılacaktır. Öncelikle dilin işlevleri söz-eylem kuramı açısından irdelenecektir. Söz-eylem kuramı yalnızca tümce düzeyinde kaldığı için doğal ...
 • Akgun, Engin (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Bu makalede: Rus ve Sovyet kaynaklarından yapılan araştırmalar doğrultusunda Şamanist Türk halklarının inançlarında oldukça önemli bir yeri olan kurban törenleri ile kendisine kurban sunulan varlıklar meselesi incelenmiş ...
 • Gok, Cuneyt (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Sinema 7. sanat olma yolunda, oluşum - gelişim süreci içinde farklı kuram ve akımların etkisi altında kalırken; renklerden ışığa, sesten kurguya, kamera hareketlerinden objektif açısına varıncaya kadar çeşitli araçları ...
 • Uslu, Ayse Didem (Beykent Üniversitesi, 2007)
  ] 492"elen itibaren başlayan Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından "keşfi ve kullanılması" dünya tarihi açısından önemli bir gelişme olduğu gibi, tarihin bu önemli değişim döneminde, insan ve dünya kaderini başkalaştıran ...
 • Saatcioglu, Cem; Korap, H. Levent (Beykent Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmada, enerji tüketimindeki değişimler, reeel gelir büyümesi ve yurtiçi enflasyon arasındaki nedensellik ilişkileri Türkiye ekonomisi koşullarında araştırılmaktadır. Çağdaş çok değişkenli eşbütünleşim tahmin yöntemi ...
 • Sarikartal, Zekiye (Beykent Üniversitesi, 2007)
  4 Haziran 2007'de aramızdan ayrılan Prof. Asım İşler, gravür (metal baskı) alanında da çalışmalarını titizlikle geliştiren bir sanatçıydı. 1970'li yıllarda Paris'te S. W. Hayter'in baskı atölyesinde çalışma fırsatı ...